نام چهار ورزشکار پارالمپیکی ایران، در کتاب رکوردهای گینِس ثبت شد.

نام چهار ورزشکار پارالمپیکی ایران، در کتاب رکوردهای گینِس ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین، دو وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی با کمان در مسابقات پارالمپیک لندن، سه تن از این ورزشکاران هستند.

نام مرتضی مهرزاد نیز که با قد دو متر و ۴۶ سانتیمتر، به عنوان بلند قدترین ورزشکار تاریخ بازی‌های پارالمپیک در ریو حضور داشت، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال نشسته تمام ادوار پارالمپیک شناخته شد.

Comments are closed.