مجسمه آزادی، برای ساحل غربی

مجسمه آزادی، "مجسمه آزادی" برای ساحل غربی خواهد بود - یک بنای یادبود عمومی حمایت شده از جمعیت است که در قلب لس آنجلس ایستاده است. این الهام از آرمان های بشر دوستانه آزادی، احترام به تنوع فرهنگی و انعطاف پذیری است که کوروش بزرگ از ایران را 2500 سال پیش بوجود آورد و در قانون اساسی ایالات متحده برای همه توسط پدران بنیانگذاری شده است. مجسمه آزادی در تاریخ 4 جولای 2017 به طور رسمی در یک جشن بزرگ در سراسر جهان معرفی خواهد شد. از آن روز به عنوان یک یادآوری از ارزش های مشترک جهانی که واقعا آمریکا را بزرگ می کند، ایستاد.The Freedom Sculpture, will be a “Statue of Liberty” for the West Coast -- A crowd-supported public monument that will be gifted to stand in the heart of Los Angeles. It is inspired by the humanitarian ideals of freedom, respect for cultural diversity and inclusiveness that originated with Cyrus the Great of Persia 2,500 years ago and which have been enshrined in the U.S. Constitution for all by the Founding Fathers. The Freedom Sculpture will be officially unveiled in a citywide celebration on July 4th, 2017. It will stand from that day on as a reminder of the universally shared values that truly make America great.

Comments are closed.