برندگان جایزه نوبل فیزیک اعلام شدند

آکادمی نوبل، برندگان امسال جایزه نوبل فیزیک را اعلام کرد. رینر وایس، بری بریش و کیپ تورن سه برنده نوبل فیزیک ٢٠١٧ و هر سه این محققان، از اعضای تیم تحقیقاتی پروژه لایگو – ویرگو هستند.

یوران هانسون، رییس آکادمی نوبل امروز با اعلام این خبر تصریح کرد که جایزه نوبل فیزیک امسال به تحقیقات و تلاش متخصصان این رشته در کشف امواج گرانشی تعلق می گیرد.

لیگو و ویرگو دستگاههایی هستند که برای ثبت عبور امواج گرانشی از روی زمین مورد استفاده قرار می گیرند. از اهداف این پروژه مذکور،  از ثبت عبور یک موج گرانشی، گوش دادن به منابع مختلف نجومی برای درک بهتر رفتار آنها و بررسی حساسیت امواج گرانشی اعماق کیهانی می توان نام برد.

از ١٩٠١ تا به حال ١١١ جایزه نوبل در رشته فیزیک به متخصصان این رشته اهدا شده و سهم زنان در این میان تنها دو جایزه بوده است. از این میزان، تنها ٤٧ جایزه به یک فرد اعطا شده و باقی جوایز نوبل فیزیک به صورت مشترک به متخصصان این رشته تعلق گرفته است.

Comments are closed.